Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Здраве и безопасност – добри практики

Според информацията, и правилата, предвидени в регламента REACH, наредбата и на рамковото законодателство относно отпадъците, има набор от най-добри практики за безопасна работа на смазочни материали и най-вече масла Lube отпадъци (WLO). -долу са изброени някои съвети от подробен списък на най-добрите практики (напр SEPA, COSHH и други), за смазочни потребители и отработени масла.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
 • Винаги нося защитни ръкавици.
 • Съхранявайте и съхранявайте материала в контейнери в добро състояние, далече от атмосферните условия и огъня.
 •  Бързо се обработва за разтоварване на материал, използвайки адсорбенти (например дървени стърготини) за почистване на петна.
 • Масленият абсорбиращ материал е опасен отпадък. Отхвърлям го по същия начин, както и смазочните масла.
 • Като потребител, избягвам да променя себе си смазващото вещество, но призовавам за професионално обслужване.
 • Свързвам законно упълномощен колектор на ALE за тяхното събиране възможно най-скоро.
Да се избягва:
 • Избягвам контакт с кожата, очите и т.н.
 • Не вдишвайте парите и да не се яде или пуши в близост до смазката.
 • Не празен неизползван или използва масло в системата за боклук, почвата или канализацията.
 • Не използвам смазочни масла за контрол на праха по улиците.
 • Не позволявам смесването на ALS с други отпадъци и / или вода.
 • Не достави WLO с неразрешени и / или незаконни колекционери.