Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top

Based on the different uses of lubricants we distinguish the following broad categories:

table_04en

More specifically:

ENGINE LUBRICANTS

They are mineral, synthetic or semisynthetic depending on the nature of the base lubricant (mineral, synthetic, or a mixture)

Their formal composition is:

 • Bases / 70-95%
 • Improvers additives / 5-20%
 • Viscosity modifier /0-20%
 • Various additives / 0-2%

Basic factors of quality control:

 • Cold start simulator,
 • Viscosity index,
 • Total base number (ΤΒΝ),
 • Approvals of manufacturers
TRANSMISSION LUBRICANTS
 • Gear and differential boxes
 • Off road (UTTO, CAT)
 • Automatic transmission fluids

Basic quality factors:

 • Internal cooling of the tools from the heat transfer to the gearbox or separate oil containers
 • Antifoam protection and protection from corrosion, wear and deposits
 • Stability in acidity
 • Elastomer compatibility
 • Friction characteristics compatible with synchronizer materials to ensure optimal gear ratio
 • High protection from pressures
 • Rheological characteristics at low temperatures (especially for automatic transmission fluids)
 • High viscosity index (especially for automatic transmission fluids)
 • Outstanding anti-foaming behaviour and air release speed to ensure correct operation of the hydraulic unit.
HYDRAULIC LUBRICANTS

In hydraulic lubricants the amount of additives is only 0.5 – 2.0%. A good quality hydraulic lubricant is a special additive mixture with high quality base lubricants.

Basic quality factors:

 • Appropriate viscosity
 • Thermal stability at high operating temperatures, which acts suspensively towards the acidity of the lubricant
 • Anti-foaming properties for protection from foaming and air entrapment, which are responsible for various issues such as irregular operation of the hydraulic system and loss of control or vibrations, acidity of the lubricant, etc.
 • Protection from rust and corrosion
 • Compatibility with seals
 • Permeability filter that determines the “degree” of the lubricant’s purity where this property is required.
 • Weaning possibility (separation and pumping from water), as the water in the hydraulic system can cause corrosion, cavitation of pumps, problems in filters, and other undesirable issues.
 • Oxidative stability
 • Resistance to wear
 • Acidity (ΤΑΝ)
 • Approvals of machinery manufacturers
OTHER LUBRICANTS OF INDUSTRIAL USES

Industry uses specialized lubricants depending on its use and production. We distinguish lubricants for:

 • Textile
 • Reducers
 • Transformers
 • Metal cutting
 • Slides
 • Air Compressors and turbochargers
 • Cooling machines
 • Heat transfer
 • Food and beverage industry
 • Chains and wire ropes
 • Circulatory systems
 • Machine tools
 • Special uses

The greatest mission of lubrication is to effectively reduce the friction between two friction surfaces, reducing in this way the wear and maximizing their lifespan, but also economy over time. The maintenance engineer in an industry makes every effort to achieve maximum availability of machines by minimizing their damage. In this endeavor lubrication constitutes a very important sector, because even the best preventive maintenance plan will fail without properly organized lubrication. The right lubricant, in the right place, the right time and the right amount constitutes the quintessence of the properly organized lubrication of every machine.