Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Catégories de lubrifiants

LUBRIFIANTS MOTEUR

Ils peuvent être minéraux, synthétiques ou semi-synthétiques, en fonction de la nature de l’huile de base (minérale, synthétique ou mélange)

Composition typique:

 • Huiles de base   /   70-95%
 • Additifs améliorants   /   5-20%
 • Modificateurs de viscosité   /   0-20%
 • Additifs divers   /   0-2%

Facteurs essentiels du contrôle de la qualité:

 • Simulateur du démarrage à froid,
 • Indice de viscosité,
 • Indice d’alcalinité totale (ΤΒΝ),
 • Autorisations des producteurs (approvals)
LUBRIFIANTS DE TRANSMISSION DE MOUVEMENT
 • Boîtes de vitesses et différentiels
 • Hors-piste (UTTO, CAT)
 • Fluides de transmission automatique

Facteurs essentiels de la qualité:

 • Refroidissement intérieur des machines par la transmission de chaleur dans la boîte de vitesses ou dans des réceptacles d’huile isolés
 • Protection antimousse et protection contre la corrosion, la détérioration et les sédiments
 • Résistance à l’oxydation
 • Compatibilité avec les élastomères
 • Caractéristiques tribologiques compatibles avec les matériaux du synchroniseur pour assurer le meilleur rapport de vitesses
 • Protection élevée contre les pressions
 • Caractéristiques rhéologiques à basse température (principalement pour les fluides de transmission automatique)
 • Indice de viscosité élevé (principalement pour les fluides de transmission automatique)
 • Comportement antimoussant idéal et grande vitesse d’évacuation de l’air pour assurer l’opération correcte de l’hydraulique
LUBRIFIANTS HYDRAULIQUES

Dans les lubrifiants hydrauliques, la part des additifs est seulement de 0,5 à 2,0%. Un lubrifiant hydraulique d’une bonne qualité est un mélange spécifique des additifs avec des huiles de base de haute qualité.

Facteurs essentiels de la qualité:

 • Viscosité appropriée
 • Stabilité thermique à haute température d’utilisation, qui empêche l’oxydation du lubrifiant
 • Les propriétés antimoussantes pour protéger contre la formation de mousse et la rétention d’air, responsables des divers problèmes, tels que l’opération irrégulière du système hydraulique et la perte de contrôle, ou vibrations, oxydation du lubrifiant etc.
 • Protection contre la rouille et la corrosion
 • Compatibilité avec les joints d’étanchéité
 • Filtrabilité, qui détermine le “degré” de propreté du lubrifiant quand cette propriété est nécessaire.
 • Possibilité de désémulsion (sa séparation et son extraction de l’eau), puisque l’eau dans le système hydraulique peut provoquer sa corrosion, cavitation des pompes, défaillances des filtres et d’autres problèmes indésirables.
 • Résistance à l’oxydation
 • Résistance à la détérioration
 • Acidité (ΤΑΝ)
 • Autorisations des producteurs de machinerie (approvals)
AUTRES LUBRIFIANTS POUR USAGE INDUSTRIEL

L’industrie utilise des lubrifiants spécialisés, en fonction des besoins d’usage et de production. On utilise les lubrifiants dans les secteurs suivants:

 • Textile
 • Réducteurs
 • Transformateurs
 • Usinage de métaux
 • Glissières
 • Compresseurs d’air et turbines
 • Appareils frigorifiques
 • Transmission de chaleur
 • Industrie de produits alimentaires et boissons
 • Chaînes et câbles
 • Systèmes de circulation
 • Machines-outils
 • Usages spéciaux

L’objectif essentiel de la lubrification est de réduire le frottement entre les surfaces mobiles pour réduire l’usure de celles-ci et les maintenir fonctionnels le plus longtemps possible, mais aussi pour faire l’économie de temps. L’ingénieur de maintenance dans l’industrie fait tous les efforts pour faire durer au maximum la vie des machines en minimisant leur dégradation. Dans ce sens, la lubrification constitue un aspect très important, parce que même la meilleure maintenance préventive échouerait sans lubrification correcte. Le bon lubrifiant, en bon endroit, au bon moment et en bonne quantité: voilà la quintessence de la lubrification bien organisée pour chaque machine.