Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Hygiène et sécurité – Les bons usages

Conformément aux directives et aux règles établies par le Règlement REACH, par le Règlement CLP et par la législation-cadre sur les déchets, il existe un ensemble des modalités d’usage correct sécurisé des lubrifiants, et notamment des Huiles Lubrifiantes Usagées. Ci-dessous vous trouverez quelques conseils, faisant partie du grand nombre des usages optimisés (par ex. SEPA, COSHH et autres) pour les utilisateurs des produits lubrifiants et des huiles lubrifiantes usagées.

À FAIRE:
 • Toujours porter les gants de protection.
 • Transporter et entreposer la substance dans les réceptacles en bon état, à l’abri des chocs climatiques et du feu.
 • Éliminer immédiatement toute fuite de la substance, en utilisant les moyens d’absorption (par ex., la sciure) pour nettoyer la tache d’huile.
 • Un matériau absorbant imprégné de l’huile est un déchet dangereux. Il faut le jeter selon les mêmes modalités que les Huiles Lubrifiantes Usagées.
 • Les consommateurs doivent éviter de faire eux-mêmes la vidange et le remplacement du lubrifiant, mais recourir aux services d’un professionnel.
 • Contacter un collecteur officiellement agréé des Huiles Lubrifiantes Usagées pour effectuer leur collecte le plus tôt possible.
À ÉVITER:
 • Éviter le contact avec la peau, les yeux etc.
 • Ne pas respirer les évaporations et ne pas manger ni fumer à proximité du lubrifiant.
 • Ne pas vider le lubrifiant inutilisé ou usagé dans les ordures communes, ni sur le sol, ni dans les égouts.
 • Ne pas utiliser les huiles usagées pour lutter contre la poussière sur les voies.
 • Ne pas laisser les Huiles Lubrifiantes Usagées se mélanger aux autres déchets ou/et l’eau.
 • Ne pas délivrer les Huiles Lubrifiantes Usagées à des collecteurs non-agréés ou/et illégaux.