Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Que sont les lubrifiants?

Les lubrifiants sont des produits du savoir-faire de pointe, considérés comme éléments fonctionnels indispensables à tout matériel mécanique. Le bon choix et l’utilisation appropriée des lubrifiants sont décisifs pour l’opération correcte, régulière et efficace de chaque mécanisme.

Les lubrifiants sont un mélange des huiles de base (produites par le raffinage du pétrole brut) et des additifs chimiques, utilisé principalement pour diminuer le frottement entre les surfaces mobiles qui entrent en contact, et également capable de réduire la chaleur produite par le frottement pendant le mouvement des surfaces. La capacité du lubrifiant de réduire le frottement est connue sous le nom de “onctuosité”.

En plus, les lubrifiants peuvent être utilisés en tant que dispositif de transmission de forces, de refroidissement (et de réchauffement) des surfaces ou/et de nettoyage (flushing) des circuits.

FONCTIONS DU LUBRIFIANT

Les fonctions principales des lubrifiants sont les suivantes:

 • Minimisation du frottement. Le film lubrifiant, pénétrant entre les surfaces métalliques mobiles en contact, empêche simplement ce contact.
 • Diminution de la chaleur produite. Plus le lubrifiant est visqueux, plus le frottement intérieur et la chaleur produite sont grands. Le choix correct du lubrifiant offre l’équilibre indispensable pour la protection du mécanisme sans créer de frottement intérieur exagéré du lubrifiant en utilisation.
 • Diminution de la détérioration est la fonction essentielle du lubrifiant. En général, plus l’huile est visqueuse, mieux elle protège contre la détérioration, et les additifs y jouent aussi un rôle important. Les additifs modernes permettent à un lubrifiant fluide d’offrir la même protection contre la détérioration qu’un lubrifiant visqueux.
 • Élimination des polluants (maintien en suspension dans la masse du lubrifiant et dispersion des polluants)
 • Protection contre la corrosion et la rouille. Quand les lubrifiants “vieillissent”, ils forment des sous-produits corrosifs. La protection des parties métalliques est assurée par certains additifs anticorrosifs/antirouille.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT

Les lubrifiants se distinguent par les caractéristiques suivantes:

 • Point d’éclair élevé et point d’écoulement faible (fluidité pour maintenir la lubrification sur une large amplitude de températures)
 • Indice de viscosité élevé (pour assurer la stabilité et lubrifier sur une amplitude suffisante de températures et de variations thermiques)
 • Stabilité thermique
 • Désémulsification (capacité de se séparer de l’eau)
 • Prévention de la corrosion
 • Résistance élevée à l’oxydation
 • Miscibilité avec d’autres lubrifiants
 • Action efficace sous une pression élevée et à charges lourdes