Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Νομοθεσία

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (REACH)

Τα Βασικά Λιπαντικά που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρώπη, πρέπει να καταχωρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 (κανονισμός REACH). Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους παραγωγούς πρωτογενούς βασικού όσο και τους αναγεννητές.

Στόχος του κανονισμού REACH είναι να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών στην αλυσίδα εφοδιασμού (βιομηχανικούς χρήστες, επαγγελματίες καθώς και καταναλωτές). Το αποτέλεσμα του REACH είναι η δημιουργία εκτεταμένου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας των καταχωρούμενων χημικών ουσιών.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (CLP)

Σε συνδυασμό με τον κανονισμό REACH, ο κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)  θέτει τους όρους για την ταξινόμηση, τις απαιτήσεις επισήμανσης και την κατάλληλη συσκευασία των λιπαντικών προϊόντων, σύμφωνα με τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους. Ο στόχος είναι να ενημερώσει τους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού με ένα επαρκή και κατανοητό τρόπο, για το πιθανό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της χρήσης των χημικών προϊόντων.
Με απλά λόγια, η ετικέτα στο δοχείο, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση των λιπαντικών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τόσο η Εθνική νομοθεσία (Νόμος 4042/2012) όσο και Ευρωπαϊκή (Οδηγία 2008/98/ΕΚ), δημιούργησαν το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Παραγωγοί και χρήστες λιπαντικών θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό το πλαίσιο. Η νομοθεσία, αποδέχεται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του κύκλου ζωής και επιβάλλει την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων:

 

  • Πρόληψη: η πρώτη επιλογή.
  • Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση
  • Ανακύκλωση: προς παραγωγή προϊόντων για αρχική χρήση.
  • Άλλη ανάκτηση (πχ. για ανάκτηση ενέργειας)
  • Απόρριψη/διάθεση: η λιγότερο προτιμώμενη οδός

 

Δεδομένου ότι (α) τα ΑΛΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίπανση και (β) είναι επικίνδυνα απόβλητα, δεν μπορούν  να εφαρμοστούν τα πρώτα δύο στάδια. Έτσι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ανακύκλωση (επαναδιύλιση) είναι η προτιμώμενη διαδικασία διαχείρισης. Οι παραγωγοί των ΑΛΕ είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

07