Λιπαντικά Cyclon

Τα λιπαντικά CYCLON διατίθενται στην αγορά από το 1987, ενώ υπάρχουν πάνω από 200 τύποι λιπαντικών για την αυτοκίνηση για την ναυτιλία, την αεροπλοΐα και για κάθε είδους βιομηχανική χρήση, κερδίζοντας διαρκώς νέους ικανοποιημένους πελάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πάνω από 30 χώρες.
Ο σύγχρονος έλληνας καταναλωτής - αυτοκινητιστής, επιλέγει προϊόντα λίπανσης που κατορθώνουν να συγκεράσουν την κορυφαία ποιότητα με την οικονομική τιμή. Τα νέα λιπαντικά Cyclon υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες των όλων σύγχρονων κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και αερίου αφού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και υπερκαλύπτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Τα approvals των διαφόρων κατασκευαστών που διαθέτουν τα λιπαντικά (π.χ. VW, Mercedes Benz κλπ), αλλά και η συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) και το εξωτερικό είναι η εγγύηση σχετικά με την ποιότητα των λιπαντικών Cyclon.
H διασφάλιση της καθαρότητας του κινητήρα, οι επιδόσεις, αλλά και η οικονομία καυσίμου είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των λιπαντικών κινητήρων Cyclon

Τελευταία Νέα

Top
 

Υγιεινή και ασφάλεια – Καλές πρακτικές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τους κανόνες που παρέχονται από τον Κανονισμό REACH, από τον Κανονισμό CLP και τη νομοθεσία-πλαίσιο για τα απόβλητα, υπάρχει ένα σύνολο ορθών πρακτικών για τον ασφαλή χειρισμό των λιπαντικών και ιδιαίτερα των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Παρακάτω καταγράφονται, μερικές συμβουλές από μια εκτεταμένη λίστα βέλτιστων πρακτικών (πχ SEPA, COSHH και άλλα), για τούς χρήστες λιπαντικών προϊόντων και απόβλητων λιπαντικών ελαίων.

ΝΑ ΚΑΝΩ:
 • Φοράω πάντα προστατευτικά γάντια.
 • Φυλάσσω και αποθηκεύω το υλικό σε δοχεία καλής κατάστασης, μακριά από τις καιρικές συνθήκες και φωτιά.
 • Αντιμετωπίζω αμέσως διαρροή του υλικού χρησιμοποιώντας απορροφητικά μέσα (π.χ. πριονίδι) για να καθαρίσω την κηλίδα.
 • Το ρυπασμένο με λάδι απορροφητικό υλικό, είναι επικίνδυνο απόβλητο. Το απορρίπτω με τον ίδιο τρόπο όπως τα απόβλητα λιπαντικά έλαια.
 • Ως καταναλωτής, αποφύγω να αλλάζω το λιπαντικό μόνος μου, αλλά ζητώ επαγγελματική εξυπηρέτηση.
 • Επικοινωνώ με νόμιμο εξουσιοδοτημένο συλλέκτη των ΑΛΕ για την συλλογή τους, το συντομότερο δυνατό.
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ:
 • Αποφεύγω την επαφή με το δέρμα, τα μάτια κ.α.
 • Δεν αναπνέω αναθυμιάσεις και δεν τρώω ή καπνίζω  κοντά στο λιπαντικό.
 • Δεν αδειάζω αχρησιμοποίητο ή χρησιμοποιημένο λιπαντικό στα σκουπίδια, στο έδαφος ή στην αποχέτευση.
 • Δεν χρησιμοποιώ απόβλητα λιπαντικά για τον έλεγχο της σκόνης πάνω στους δρόμους.
 • Δεν επιτρέπω την ανάμιξη των ΑΛΕ με άλλα απόβλητα ή/και το νερό.
 • Δεν παραδίδω τα ΑΛΕ σε μη εξουσιοδοτημένους ή/και παράνομους συλλέκτες.